Prelegenci

Arkadiusz Belczyk
Filolog, tłumacz kilkudziesięciu książek, głównie niebeletrystycznych, wykładowca, autor „Poradnika tłumacza” i „Tłumaczenia filmów”.
Specjalizuje się w przekładzie audiowizualnym (napisy), przede wszystkim dla kanałów telewizyjnych i internetowych (Netflix, Showmax, AXN, Disney, NBC, History, Lifetime). Opracowuje także napisy dla niesłyszących oraz materiały promocyjno-reklamowe dla kanałów tematycznych.

Dr hab. Łucja Biel
Anglistka, językoznawca i przekładoznawca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Badań Korpusowych, sekretarz generalna European Society for Translation Studies, zastępca redaktor naczelnej wydawanego w Londynie periodyku The Journal of Specialised Translation, tłumaczka przysięgła języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz University of Cambridge; pracowała na Uniwersytecie Gdańskim (adiunkt, 2004-2013) oraz na City University London (Visiting Lecturer, 2009-2014). Autorka ponad 50 publikacji na temat przekładu prawnego i prawniczego oraz książki o przekładzie unijnym Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law (Peter Lang, 2014). Uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, w tym Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, Eurolect Observatory, Understanding Justice, Training action for legal practitioners, Optimale – Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe.

Kaja Wiszniewska-Mazgiel
Absolwentka translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie uczestniczka Filologicznych Studiów Doktoranckich. W badaniach zajmuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową. Tłumaczka z zawodu i z pasji. Przełożyła książkę „Modern Romance. Miłość w czasach Internetu” Aziza Ansariego. Pracuje jako freelancer, na tę chwilę zajmuje się głównie przekładem filmów i seriali.

Paweł Kluczek
Doktorant I roku interdyscyplinarnych humanistycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego. Studia licencjackie ukończył na kierunku tłumaczenia specjalistyczne, a magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana. Obie prace dyplomowe dotykały szerokiego spektrum dialektów, gwar, żargonów itp. Najpierw tematem była gwara kurpiowska w kontekście kulturowym i porównawczym do języka polskiego i angielskiego. Następnie żargon myśliwych i analiza jego polsko-angielskiego tłumaczenia. Jego językami roboczymi są polski, angielski i niemiecki. To nauczyciel akademicki Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Tam zajmował się dotychczas głównie nauczaniem pisania ze stylistyką, nauczaniem języka angielskiego w ramach lektoratu, a także występowaniem publicznym. Od kilku lat aktywny tłumacz ustny i pisemny, także niemiecko-angielski i angielsko-niemiecki oraz lektor języka angielskiego i niemieckiego. Interesuje się glottodydaktyką języków obcych, translatoryką, dydaktyką tłumaczy i dialektologią.

Judyta Obrzeżgiewicz
Studentka IV roku filologii o specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie realizowała kierunek filologia – języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym jako kierunek wiodący. Od blisko dwóch lat pracuje w biurze tłumaczeniowym oraz zajmuje się tłumaczeniem symultanicznym w lokalnym kościele.

Przemysław Sola
Przedsiębiorca i mentor początkujących przedsiębiorstw. Od 2011 roku wspiera młodych ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą, prowadząc sieć Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w województwie pomorskim.
W trakcie kariery zawodowej współpracował z korporacjami, głównie finansowymi, jak również ze środowiskiem startupowym, pełnił funkcję wspólnika i członka zarządu w firmach z różnorodnych branż, w tym m.in. modowej, czy technologicznej.
Obecnie prowadzi jedną z nielicznych firm na Pomorzu zajmujących się interim managementem, łącząc wykształcenie księgowe i analityczne z doświadczeniem biznesowym, a także nadal wspiera przedsiębiorczość piastując stanowisko Menadżera akceleratora Business Link Trójmiasto oraz Partnera Zarządzającego w sieci Inkubatory AIP Gdańsk.

Zuzanna Cal i Kamila Bielecka
Studentki 3 roku filologii anglelskiej o profilu tłumaczeniowym na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Członkinie Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Anglicus. Dzięki działalności w Kole poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania z dziedziny tłumaczeń. Jako członkinie Koła chętnie uczestniczą w konferencjach, współtworzyły również jedną wydaną już przez Koło publikację („The Collection of Fairy Tales and Legends from the British Isles”).